Tiến độ căn hộ Phú Đông Premier tháng 6/2020 | Hotline 0901.866.979

Tiến độ dự án Phú Đông Premier tháng 6/2020

  • Đang thi công hoàn thiện tiện ích 6 tầng khối đế Phú Đông Premier.
  • Đang thi công sơn bên ngoài.
  • Đang thi công sàn gỗ tầng 35.
  • Đang hoàn thiện sảnh hành lang thang máy.